شغل مناسب افراد بیش فعال
شغل مناسب افراد بیش فعال

داشتن اختلال بیش فعالی به این معناست که نقاط ضعف و قوت شما با سایر افرادی که می شناسید تفاوت دارد.
بیش فعالی باعث می شود که تمرکز کردن و انجام به موقع کارها برای افراد سخت تر باشد.

آیا فوبیا

بیشتر بخوانید