آشفتگی جنسیتی چیست؟ علائم و روش درمان
آشفتگی جنسیتی چیست؟ علائم و روش درمان

افرادی که دچار آشفتگی جنسیتی (gender dysphoria) هستند همواره بر این باورند که در جسمی اشتباه به دنیا آمده‌اند.
در واقع این افراد ممکن است احساس کنند که جنسیت آن‌ها با ویژگی‌های بیولوژیکی‌شان همخوانی ندارد.

بیشتر بخوانید