ترس از قضاوت دیگران و نحوه مقابله اساسی با آن
ترس از قضاوت دیگران و نحوه مقابله اساسی با آن

ترس از قضاوت دیگران معمولا یکی از نگرانی‌های بیشتر افراد است. ما برای اینکه دیگران قضاوت‌مان نکنند، حرف خود را نمی‌زنیم یا در کلاس و جلسات کاری صحبت نمی‌کنیم.
این ترس باعث می‌شود خیلی مواقع باب میل بقیه و مخالف با نظر شخصی‌مان رفتار

بیشتر بخوانید