خشم و افسردگی: برادر و خواهر دوقلو
خشم و افسردگی: برادر و خواهر دوقلو

ابراز خشم حالت‌های متفاوتی دارد. اما در هر صورت، آنچه ما به آن خشونت یا پرخاشگری می‌گوییم، در واقع عملی است که ما در اثر خشم آن را مرتکب می‌شویم و می‌توانیم بگوییم فعل خشم، خشونت است.
خشونت می‌تواند کلامی، احساسی، رفتاری یا جسمانی

بیشتر بخوانید