گسست در افراد مبتلا به PTSD چیست؟
مشاور خانواده خوب چه ویژگی هایی دارد؟

روان شناسی علمی در حال رشد است و از تخصص های زیادی به وجود آمده است. یک روانشناس موفق باید ویژگی هایی متناسب با تخصص خود داشته باشد.

بیشتر بخوانید