اختلال اضطرابی پس از سانحه (PTSD) – قسمت اول

اختلال اضطرابی پس از سانحه (PTSD)، اختلالی روانی است که در آن سلامت روانی فرد بر اثر رویایی با یک حادثه تحت تاثیر قرار گرفته و می تواند به صورت هایی زیر اتفاق افتاده باشد:

خود شخص آن را تجربه کرده است.
فرد شاهد آن بوده است.
برای افراد نزدیک و صمیمی او اتفاق افتاده باشد.

بیشتر بخوانید