از کجا بفهمم بیماری دو قطبی دارم
از کجا بفهمم بیماری دو قطبی دارم

اختلال دو قطبی یکی از انواع اختلالات روانی است که علائم اولیه ی آن بیشتر در سنین نوجوانی بروز پیدا می کند.
مشخصه اصلی این اختلال نوسانات و تغییرات شدید خلقی است.

بیشتر بخوانید