درمان قطعی پنیک

برای درمان قطعی پنیک یا حملات هراس باید ابتدا مفهوم ترس را بدانیم. ترس مثل یک پیام هشدار خودکار هست که زمانی که خطری ما را تهدید می کند، فعال می شود. فکر کنید زمانی که حیوان خطرناکی به شما نزدیک می شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای اکثر مردم مثل یک ایستگاه وحشت هست.

 درمان قطعی پنیک

درمان قطعی پنیک اتک

گاهی هنگامی که خطری وجود ندارد احتمال آن هست که واکنش ترس شدید رخ بدهد. وقتی این پیام هشدار اشتباهی، زمانی که انتظارش را نداری اتفاق می افتد مثل این است که یکی زنگ اعلام حریق را بزند درحالی که آتش سوزی رخ نداده است. اساسا حملات هراس یا پانیک اتک همین هشدار اشتباه است.

دکمه بازگشت به بالا