نشانه‌های اختلال بدشکلی بدن چیست؟
نشانه های اختلال بدشکلی بدن چیست؟

اختلال بدشکلی بدن عبارتست از مشغله فکری درباره‌ یک نقص خیالی یا جزئی در ظاهر که این مشغله فکری منجر به پریشانی قابل‌‌توجه یا اختلال در عملکرد می‌شود.

بیشتر بخوانید