عمده مردم اختلال اضطراب اجتماعی را نمی شناسند

در اختلال اضطراب اجتماعی، ترس و اضطراب منجر به اجتنابی می شود که می تواند زندگی شما را مختل کند.
استرس شدید می تواند روی برنامه روزمره، کار، مدرسه یا سایر فعالیتهای شما تأثیر بگذارد.
اختلال اضطراب اجتماعی یک بیماری مزمن روانی است،

بیشتر بخوانید
استرس در محل کار را چگونه مدیریت کنیم
استرس در محل کار را چگونه مدیریت کنیم

چگونه می توانیم با استرس در محل کارمان کنار بیاییم؟
توصیه های مفید و موثر در این زمینه را در ادامه مطلب برایتان خواهیم گفت.
با ما همراه باشید و اجازه ندهید اضطراب شغلی شما را از پای دربیاورد راههای مقابله و رفع این نوع

بیشتر بخوانید