از کجا بفهمم بیماری دو قطبی دارم
از کجا بفهمم بیماری دو قطبی دارم

اختلال دو قطبی یکی از انواع اختلالات روانی است که علائم اولیه ی آن بیشتر در سنین نوجوانی بروز پیدا می کند.
مشخصه اصلی این اختلال نوسانات و تغییرات شدید خلقی است.

بیشتر بخوانید
مکانیسم های دفاعی چطور به ما کمک می کنند؟
مکانیسم های دفاعی چطور به ما کمک می کنند؟

امروز می خواهم برایتان از مکانیسم های دفاعی چیزی که متفکران روانشناسی تا به امروز به شکل علمی به آن دست پیدا کرده اند بگویم.

بیشتر بخوانید